Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUCKIESMASKI.PL

 www.luckiesmaski.pl

I.

Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujący się pod adresem www.luckiesmaski.pl prowadzony jest przez Przemysława Kaczmarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Kaczmarczyk Luckies z siedzibą w Krakowie 30-510, ul. Rejtana 12/6

NIP: 6793152008
REGON: 367610056

Niniejszy regulamin określa zasady warunki sprzedaży produktów przez Sklep.

Sprzedający informuje o możliwości zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu strony głównej sklepu. Treść nowego regulaminu będzie obowiązywać po 14 dniach od umieszczenia informacji na stronie sklepu.

II. Sklep internetowy

Sklep jest wyodrębnioną częścią strony www.luckiesmaski.pl, na której zamieszczone są informacje o sprzedawanych produktach.

Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert za pomocą sieci elektronicznej.

Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Przemysławem Kaczmarczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Kaczmarczyk Luckies.

Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie ceny za produkty podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

W celu przeglądania oferty oraz ewentualnego złożenia zamówienia należy posiadać zestaw komputerowy, tablet, telefon lub inne urządzenie podłączone do sieci internetowej oraz aktywną skrzynkę pocztową e-mail pozwalającą na odbiór wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną o wielkości nie większej niż 4MB. W celu skutecznego potwierdzenia zamówienia wymagane może być kliknięcie w link przesłany na adres podany w trakcie składania zamówienia.

Sklep zastrzega prawo do wezwania klienta (konsumenta) do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza z danymi pozwalającymi zrealizować zamówienie.

Wykorzystywanie strony Sklepu Internetowego www.luckiesmaski.pl w sposób sprzeczny z prawem, publikowanie treści zakazanych, naruszających dobra osobiste osób trzecich oraz interesy oraz dobre imię Sprzedającego jest zakazane.

Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 800x600 pikseli. Minimalna wielkość przekątnej ekranu sprzętu mobilnego to 7 cali. W przypadku posiadania wyświetlacza o mniejszej przekątnej istnieje prawdopodobieństwo wyświetlania tylko części strony co wymusza przesunięcie wyświetlanego fragmentu obrazu.

Zalecamy wykorzystywanie do wyświetlania strony sklepu najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W starszych wersjach możliwym jest nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów strony.

Strona sklepu korzysta z systemu "java". W przypadku braku zainstalowanej wtyczki prosimy o aktualizację systemu komputerowego.

Prędkość połączenia internetowego. W związku z dynamicznie rosnącą przepustowością łączy internetowych, każde łącze internetowe posiadające wyższe parametry od połączenia modemowego lub ISDN pozwala wygodnie obsługiwać nasz sklep. Posiadanie w/w rodzajów łączy (modem, ISDN) nie wyklucza możliwości korzystania ze sklepu a jedynie spowolni ewentualny proces zakupowy.

III.    Klienci Sklepu

Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która dokona zakupu w Sklepie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza.

IV. Składanie i przyjęcie zamówień

Zamówienia Klientów na produkty sprzedawane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.

Zamówienia można składać całodobowo przez cały rok z wyłączeniem sytuacji, gdy strona internetowa jest nieczynna z przyczyn technicznych.

Chwilą zawarcia umowy jest przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego , które następuje w najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4. Potwierdzeniem i momentem złożenia zamówienia jest kliknięcie na stronie sklepu przycisku " SKŁADAM ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"

W przypadku gdy zamówienie obejmuje produkty, które nie są dostępne w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo do:

 • zmiany zamówienia,
 • odwołania zamówienia,
 • podtrzymania zamówienia na indywidualnie uzgodnionych warunkach realizacji.

V. Realizacja umowy

Umowy są realizowane w terminie 5 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze oraz w terminie 4 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wyboru przedpłaty.

Terminy realizacji określone w ust. 1 nie dotyczą produktów, przy których podano termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy produkcie.

Jeżeli termin realizacji poszczególnych produktów jest różny, realizacja następuje w terminie dłuższym.

VI. Formy płatności

Zapłata za produkty może nastąpić w formie:

 • płatności przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,
 • płatności online "Pay-by link"
 • przedpłaty przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu

Przemysław Kaczmarczyk Luckies
Ul. Rejtana 12/6
30-510 Kraków

nr rachunku:
78 1140 2004 0000 3102 7693 7984

W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty Sprzedający zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zapłaty za produkty objęte umową w ciągu 24 godzin od zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku transakcji dokonanej przez klienta kartą płatniczą czas realizacji zamówienia wynosi 24h od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”

 • mTransfer – mBank
 • Inteligo – PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO – IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • BNP PARIBAS eBGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET – Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • T-Mobile – Usługi bankowe
 • Płatności BLIK

Operatorzy kart płatniczych:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

VII. Wysyłka

Wysyłka produktów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD - zryczałtowana opłata za wysyłkę wynosi:

 • przy płatności przelewem 16,00pln (brutto)
 • przy płatności za pobraniem 18,00pln

VIII. Odstąpienie od umowy/ zwroty

Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając na adres Sklepu oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania produktów objętych umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot jest możliwy, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, nie został w żaden sposób zniszczony oraz nie nosi wad poza tymi, które stanowią podstawę zwrotu. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem oraz informacją o numerze konta na jakie należy zwrócić zwracane pieniądze.

Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w przypadku zakupu bielizny osobistej.

Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

IX. Reklamacje

Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca się skorzystanie z Formularza reklamacyjnego – na adres Sklepu Internetowego określony w § 2 ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej office@luckies.pl

   Reklamacje rozpatrywane są:

 • w przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji Kupującego w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;
 • w przypadku reklamacji Klienta niebędącego konsumentem – w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

Klient niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 14 dni od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umową. Podstawą reklamacji przez klienta niebędącego konsumentem jest protokół szkody sporządzony przez pracownik firmy kurierskiej lub operatora pocztowego w zależności od wyboru opcji wysyłki oraz dowód zakupu produktów. Po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokołu szkody i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady towaru.

W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta niebędącego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty związane z reklamacją.

X. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

XI. Rozstrzyganie sporów konsumenckich

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami pozasądowymi rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń i dostępu do tych procedur. Na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php możecie Państwo zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami.

Cytując ze strony UOKIK "...ADR (Alternative Dispute Resolution) to postępowania wykorzystywane m.in. w sporach między konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzone są bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje niezależna osoba trzecia – np. mediator lub arbiter. Metody te są tanie (często nieodpłatne), szybkie i nie wymagają zatrudnienia wyspecjalizowanego prawnika. ..."

Zapraszamy do zapoznania się z pomocą dla konsumentów świadczoną na stronach http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php lub pod numerem bezpłatnej infolinii dla konsumentów 800 007 707 lub adresem poczty elektronicznej porady@dlakonsumentow.pl.

XII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl