Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy/ zwroty

Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając na adres Sklepu oświadczenie na piśmie (Wzór oświadczenia o odstąpieniu) w terminie 14 dni od otrzymania produktów objętych umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot jest możliwy, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, nie został w żaden sposób zniszczony oraz nie nosi wad poza tymi, które stanowią podstawę zwrotu. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem oraz informacją o numerze konta na jakie należy zwrócić zwracane pieniądze.

Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w przypadku zakupu bielizny osobistej.

Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


Reklamacje
Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca się skorzystanie z Formularza reklamacyjnego – na adres Sklepu Internetowego określony w § 2 ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej office@luckies.pl

Reklamacje rozpatrywane są:
- w przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji Kupującego w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;

- w przypadku reklamacji Klienta niebędącego konsumentem – w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

Klient niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 14 dni od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umową. Podstawą reklamacji przez klienta niebędącego konsumentem jest protokół szkody sporządzony przez pracownik firmy kurierskiej lub operatora pocztowego w zależności od wyboru opcji wysyłki oraz dowód zakupu produktów. Po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokołu szkody i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmii za wady towaru.

W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta niebędącego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty związane z reklamacją.


Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.


Rozstrzyganie sporów konsumenckich

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami pozasądowymi rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń i dostępu do tych procedur. Na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php możecie Państwo zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami.

Cytując ze strony UOKIK "...ADR (Alternative Dispute Resolution) to postępowania wykorzystywane m.in. w sporach między konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzone są bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje niezależna osoba trzecia – np. mediator lub arbiter. Metody te są tanie (często nieodpłatne), szybkie i nie wymagają zatrudnienia wyspecjalizowanego prawnika. ..."

Zapraszamy do zapoznania się z pomocą dla konsumentów świadczoną na stronach http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php lub pod numerem bezpłatnej infolini dla konsumentów 800 007 707 lub adresem poczty elektronicznej porady@dlakonsumentow.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl